ریشه گیری معادله

سلام

توسط این برنامه می توانید به سادگی ریشه های معادلات درجه دوم را پیدا کنید.

سه حالت دلتا برای ریشه های معادله تعیین میشه:

دو ریشه ی حقیقی را حساب می کند.

در صورت عدم وجود ریشه اعلام می کند

ریشه های مضاعف را به صورت دو ریشه ی برابر نشان می دهد.

دانلود از کافه بازار

ریشه گیری
ریشه گیری معادله

 

بازدیدها: ۴۴